Veelgestelde vragen Covid-19

Hier vindt u het antwoord op de veelgestelde vragen over Covid-19. 
Mag mijn kind naar school?
Antwoord: Wij volgen het protocol wat voor de betreffende school geldt. Daarin staat opgenomen onder welke omstandigheden een kind wel of niet naar school kan. U vindt het actuele protocol hier. Bij twijfel zal de school de GGD raadplegen.
De scholen zijn open, welke afspraken gelden er voor een gezonde omgeving?
Antwoord: Onze scholen volgen de afspraken die zijn opgenomen in het voor hen geldende protocol, u vindt het actuele protocol hier.
Hoe gaan de scholen om met een corona-besmetting bij medewerker of leerling?
De school handelt volgens de richtlijnen van het RIVM die op dat moment gelden voor het onderwijs. De stappen die zij daarvoor doorloopt zijn afgestemd met de GGD Flevoland en voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy.
Hoe zit het met de ventilatie op uw scholen?
Het antwoord hierop hebben wij aan de medewerkers en ouders laten weten in deze brief. Onze schoolgebouwen voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Tevens volgen wij de richtlijnen uit het protocol. Hier vindt u daar meer over.
Bij wie kan ik een niet beantwoorde vraag stellen?
Antwoord: Neemt u eerst contact op met de school van uw kind(eren). U kunt de contactgegevens vinden via de pagina ‘onze scholen’. Heeft u een vraag die te maken heeft met de stichting als geheel, dan kunt u deze mailen naar info@stichtingschool.nl, of via de contactpagina.