Belangrijke documenten

Hieronder vindt u de meest belangrijke documenten die wij met u willen -of moeten- delen.

Jaarverslag 2022

In het jaarverslag legt SchOOL verantwoording af over het onderwijskundige en financiële beleid. Het bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening.

Downloaden

Jaarverslag 2021

In het jaarverslag legt SchOOL verantwoording af over het onderwijskundige en financiële beleid. Het bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening.

Downloaden

Jaarverslag 2020

In het jaarverslag legt SchOOL verantwoording af over het onderwijskundige en financiële beleid. Het bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening.

Downloaden

Jaarverslag 2019

In het jaarverslag legt SchOOL verantwoording af over het onderwijskundige en financiële beleid. Het bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening.
Downloaden

Jaarverslag 2018

In het jaarverslag legt SchOOL verantwoording af over het onderwijskundige en financiële beleid. Het bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening.
Downloaden

Jaarverslag 2017

In het jaarverslag legt SchOOL verantwoording af over het onderwijskundige en financiële beleid. Het bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening.
Downloaden

Klachtenregeling

Het zou kunnen zijn, dat u klachten heeft over (het onderwijs op) onze scholen. Bij SchOOL is een Klachtenregeling van kracht om een zorgvuldige behandeling van klachten garanderen. Mocht uw klacht volgens de regeling bij het bestuur en niet de school zelf thuis horen, dan kunt u deze mailen naar klachten@stichtingschool.nl.

Als er sprake is van een klacht over ongewenst gedrag binnen onze organisatie, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kan de klager een beroep doen op de ondersteuning door een (externe) geaccrediteerde vertrouwenspersoon. In de schoolgids en op intranet staat wie de (externe) vertrouwenspersoon is. De (externe) vertrouwenspersoon kan behulpzaam zijn bij het indienen van de klacht als klager dat wenst. Voor een externe vertrouwenspersoon kunt u terecht bij Centrum Vertrouwenspersonen Plus www.centrumvertrouwenspersonenplus.nl . Dit zijn gecertificeerde vertrouwenspersonen en er is altijd de keuze voor een man of een vrouw. Namen vertrouwenspersonen: Margreet Meijer en Arnoud Kok, 06-81316936 of 070-2600032. 

Downloaden

Toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen

De directie van de school kan om bepaalde redenen besluiten over toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen. Hiervoor gelden de bijgevoegde regels.
Downloaden

Privacyreglement

Het privacyreglement geeft informatie over wat SchOOL moet en kan regelen op het gebied van privacy. Maar dat is niet alles: in het privacyreglement zijn ook regels vastgesteld voor de medewerkers én leerlingen met betrekking tot privacy. Dit om te voorkomen dat iemand onbewust of onbekwaam de verkeerde keuzes maakt.
Downloaden

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling geeft werknemers de mogelijkheid om melding te maken van (mogelijke) misstanden in de organisatie. Nadrukkelijk is vastgelegd dat de betrokkene, die de melding doet, bescherming tegen benadeling geniet. De regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen, deze klachten vallen onder de klachtenregeling van SchOOL.
Downloaden

Gedragscode voor vrijwilligers

Wij vinden het fijn dat vrijwilligers en hulpouders ​de school ondersteunen. Immers zonder hun inzet zouden veel activiteiten niet door kunnen gaan. Onze scholen moeten voor iedereen een veilige plaats zijn, waar het prettig werken en leren is. Wij willen dit waarborgen door duidelijke afspraken te maken over hoe we met elkaar omgaan en dit vast te leggen in een gedragscode voor hulpouders of andere vrijwilligers.
Downloaden