Werken bij

SchOOL wil een goed werkgever zijn die voor alle medewerkers een positief (leer)klimaat schept waarin eigen verantwoordelijkheid persoonlijke groei en continue dialoog over het vak tussen en met professionals belangrijk zijn. Het zijn ingrediënten voor meer werkgeluk en daarmee voor het boeien en binden van mensen. Het is onze ambitie om een hoog niveau van vakmanschap binnen de organisatie te ontwikkelen en te onderhouden. Wij sporen talenten op en ontwikkelen deze. Wij willen dat leidinggevenden binnen SchOOL ontwikkeling mogelijk maken en zelf ook continu in ontwikkeling zijn.

Groei jij met ons mee? Je vindt hier de beschikbare vacatures op onze scholen of op bestuursniveau. Solliciteren doe je door te mailen naar de betreffende schooldirecteur, zie hiervoor het mailadres in de uitgebreide vacaturetekst, of bij een open sollicitatie naar eenbaan@stichtingschool.nl.
OBS De Tjotter zoekt een onderwijsassistent

Wij zijn een groeiende school met ongeveer 250 leerlingen. Op De Tjotter wordt door een enthousiast team met leerlingen en ouders samengewerkt aan modern passend onderwijs. Hierbij zetten wij in op het ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden en werken we doelgericht aan continue verbetering van onze lessen. 

OBS De Tjalk zoekt leerkracht voor groep 6/7

De Tjalk is een openbare school voor Daltononderwijs. De Tjalk heeft vanaf komend schooljaar 2020-2021 weer 1 locatie die is gevestigd op Tjalk 29-41 in afwachting van onze verhuizing naar onze nieuw te bouwen IKC Dalton locatie op Tjalk 22-45. In onze locatie zijn ook de peutergroep en de BSO van Kinderopvang GO gevestigd.

Op de Tjalk wordt gewerkt vanuit de kernwaarden professioneel, vertrouwen en samen. Vanuit die kernwaarden heeft het team deze belofte gedaan aan de leerlingen op onze school:

OBS De Tjalk zoekt leerkracht voor bovenbouw

De Tjalk is een openbare school voor Daltononderwijs. De Tjalk heeft vanaf komend schooljaar 2020-2021 weer 1 locatie die is gevestigd op Tjalk 29-41 in afwachting van onze verhuizing naar onze nieuw te bouwen IKC Dalton locatie op Tjalk 22-45. In onze locatie zijn ook de peutergroep en de BSO van Kinderopvang GO gevestigd.

Op de Tjalk wordt gewerkt vanuit de kernwaarden professioneel, vertrouwen en samen. Vanuit die kernwaarden heeft het team deze belofte gedaan aan de leerlingen op onze school:

OBS De Triangel zoekt in verband met zwangerschapsverlof tijdelijk een leerkracht voor groep 3/4
OBS de Triangel is een CKV-school met ongeveer 150 leerlingen midden in de Landstrekenwijk. Een openbare school die in een veilige omgeving onderwijs geeft aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Naast de gebruikelijke aandacht voor de kerndoelen, wordt er aandacht geschonken aan cultuur onderwijs en alles wat daarmee samenhangt. De Triangel is toegankelijk voor ieder kind, ongeacht de politieke of levens-beschouwelijke opvatting van de ouders en leerlingen. 
OBS De Optimist zoekt leerkracht voor groep 8
Iedereen die bij De Optimist betrokken is, draagt er aan bij dat jij leert eigenaar te zijn van je eigen leer- en persoonlijke ontwikkeling.
We spreken hoge verwachtingen uit en maken leerdoelen met en voor jou zichtbaar in een inspirerende leeromgeving.
Nieuwsgierigheid en denken in mogelijkheden zijn altijd uitgangspunt. 
OBS de Boeier zoekt 2 leerkrachten, groep en werktijdfactor in overleg (2,0 fte)
OBS De Boeier is een openbare school in Lelystad met 480 leerlingen die verdeeld zijn over 19 homogene groepen. De school is continu in ontwikkeling om kinderen de toekomst vol vertrouwen tegemoet te laten gaan. Een optimale samenwerking tussen ouders, kinderen en leerkrachten wordt hierbij bewust ingezet.
OBS De Grundel zoekt leerkracht voor groep 4
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste leerkracht voor:
Een gezellige groep 4 van 16 leerlingen (WTF 1.0)
OBS De Grundel staat voor onderwijs waarin leerlingen in een veilige omgeving leren dat ze eigenaar kunnen zijn en invloed kunnen hebben op hun persoonlijke ontwikkeling.
OBS De Sluis zoekt in verband met zwangerschapsverlof tijdelijk een leerkracht voor groep 1/2 (0,4 fte)
OBS De Sluis is een prachtige openbare school in Lelystad-Haven.
De Sluis biedt onderwijs aan kinderen van 4 jaar tot 12 jaar in een veilige omgeving, waarin iedereen zich prettig voelt, kennis en vaardigheden opdoet, ervaringen deelt en plezier mag hebben. “Als je weet wie je bent, kun je worden wie je wilt zijn” Op de Sluis ben je verantwoordelijk voor je eigen keuzes en mag je zijn wie je bent. Samen met een betrokken en gepassioneerd team, werken wij aan jouw maximale groei.”
Integraal Kindcentrum Warande zoekt 3 leerkrachten voor groep 3, 4 & 6 (2,0 fte)
Integraal Kindcentrum Warande, een echte uitdaging! 
Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s:            
voor groep 6 WTF 1,0           
voor groep 4 WTF 0,4             
voor groep 3 WTF 0,6
Integraal Kindcentrum Warande is een kindcentrum waar kinderopvang en basisonderwijs met elkaar werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Hier werken alle professionals in één team samen en worden kinderen van 0-13 jaar uitgedaagd de wereld te verkennen.
OBS De Finnjol is op zoek naar 2 leerkrachten voor de midden- en bovenbouw
Zoek jij:
Een kleurrijke school met respect voor ieders eigenheid, een plek waar je jezelf mag zijn.
Een school die niet stil blijft staan, maar continu in ontwikkeling is.
Een school waar leren van en met elkaar heel belangrijk is.
Een school waar je je talenten kan inzetten, ontdekken en verder ontwikkelen.
Een enthousiast en gedreven team.
Een KiVa school, waar het pedagogisch klimaat heel belangrijk is.
Goede betrokkenheid van ouders bij onderwijs en activiteiten.
Dan moet je op de Finnjol zijn!
OBS De Poolster zoekt een leerkracht middenbouwunit groep 4/5 (1,0 fte)
Obs De Poolster, kleurrijk en taalrijk in de Waterwijk.
De Poolster is een multiculturele school met drie Units: Onderbouwunit (groepen 1, 2 en 3), midden- en bovenbouwunit (groepen 4 t/m 8) en NT2 klassen voor opvang van arbeidsmigranten en vluchtelingen.
OBS De Brink zoekt een leerkracht voor groep 3 & 4/5 (0,8 of 2 x 0,4 fte)
Obs De Brink, een school voor iedereen! De Brink is een multiculturele school met ongeveer 140 leerlingen verdeeld over 6 groepen.
OBS De Regenboog zoekt een leerkracht voor de midden- of bovenbouw vanaf groep 4 (0,6 – 1,0 fte)
Zoek jij een school…
Waar je naar hartenlust onderwijs mag ontwerpen.
Waar werkdrukvermindering een speerpunt is.
Waar je mag vallen en opstaan.
Waar je plezier beleeft aan de kunst van het lesgeven.
Waar we Ouderbetrokkenheid 3.0 hebben vervangen door Familiebingo..?
Dan ben je bij de Regenboog aan het juiste adres! 
SchOOL zoekt leerkrachten
Ben jij leerkracht en wil je werken voor het openbaar basisonderwijs in Lelystad, maar zie je nog geen passende vacature?
SchOOL is het overkoepelend orgaan van 20 openbare basisscholen waarvan 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

De missie van SchOOL is: ‘Samen laten wij je groeien'

SchOOL biedt haar leerlingen optimale startkansen voor de maatschappij van de toekomst. Leerlingen kunnen hun talenten optimaal ontplooien en zich toerusten met vaardigheden die de 21ste eeuw van ze vraagt. Daarom ontwikkelt iedere school zich tot een leergemeenschap waar medewerkers samen met ouders en samenwerkingspartners zorgen voor doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen, binnen- en buitenschoolse arrangementen en kindnabije passende zorg. Een uitdagende leer- en werkomgeving met doorgaande carrièrelijnen, een mix van functies en specialisaties zet onze medewerkers in hun kracht.

Wil jij samen met ons groeien? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat bieden wij:
Een keuze tussen meerdere scholen binnen één stichting.
Een prettige werksfeer.
Begeleiding voor startende leerkrachten.
Ontwikkeling en groei.
Moderne leermiddelen voor betere resultaten zoals digitale schoolborden en chromebooks.
Coördinerende rollen.
Vakleerkrachten verzorgen het bewegingsonderwijs.

Ben jij enthousiast geworden? Stuur dan je CV en motivatie naar: eenbaan@stichtingschool.nl
De arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO PO.

Groei mee!