De organisatie

College van Bestuur

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag en geeft leiding aan de directeuren en het bestuursbureau. Dit gebeurt mede op basis van ons Koersplan voor 2019 – 2022 “De kracht van verschil”. De bestuurder is mevrouw Jonna Merkx. Vanuit haar functie als Voorzitter College van Bestuur is zij ook Voorzitter bestuur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten PO en Lid Raad van Toezicht Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Lelystad).

Bestuursbureau

Het bestuursbureau van SchOOL ondersteunt en ontzorgt de scholen en het College van Bestuur op het gebied van onderwijsinnovatie en -kwaliteit, human resources, huisvesting, ict, administratie en secretariaat.

Vakgroep bewegings-onderwijs

Het bewegingsonderwijs op alle basisscholen in Lelystad wordt uitgevoerd en gecoördineerd door medewerkers van SchOOL.
De vakgroep bewegingsonderwijs biedt bewegingsactiviteiten aan zowel in en om de school en in samenwerking met partners. Met als doel elke leerling de kans te geven zich ontwikkelen in een veilig pedagogisch klimaat.