Over SchOOL

 ‘Elke dag samen groeien’                                                 

SchOOL heeft een maatschappelijke opdracht, die wij op eigen wijze kleur geven. Hoe de leerling dit gaat merken hebben wij verwoord in een belofte aan onze kinderen:

Bij ons ben je welkom. Je wordt door ons geholpen om te ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. We geven je eigen verantwoordelijkheid voor jouw leerproces. Dat vinden we belangrijk. Onderwijs op onze scholen stimuleert tot samenwerken en delen. Want iedereen doet ertoe! We inspireren je om open te staan voor verschillen en te ontdekken hoe krachtig verschil is.

Alle 20 scholen verschillen van elkaar. Ze hebben een eigen profiel én tegelijkertijd delen de scholen deze gemeenschappelijke belofte. Wij zijn er trots op, dat er iets te kiezen valt binnen SchOOL voor ouders, kinderen én medewerkers. Naast onze maatschappelijke opdracht voor onze kinderen doen we ook een belofte aan onze circa 450 SchOOL-medewerkers:

Bij ons ben je welkom. Je wordt bij ons gestimuleerd om een leven lang te leren. Dit doen we in een professionele dialoog waarbij we samenwerken over de muren van scholen heen en leren van experimenteren. We gaan uit van een hoog niveau van vakmanschap en geven je eigen verantwoordelijkheid voor jouw ontwikkelproces. We inspireren je om open te staan voor verschillen en laten je zien dat er iets te kiezen valt binnen onze stichting.

Onze Koers

Het strategisch koersplan 'De Kracht van Verschil' voor 2019-2022 geeft onze ambities en doelstellingen weer. Deze zijn ondergebracht in vier thema's: Innovatie, Professionalisering, Partnerschap en De Basis Op Orde.

De organisatie

SchOOL werkt volgens het two-tier model: het College van Bestuur bestuurt daarbij de stichting en de Raad van Toezicht toetst dit. Daarnaast heeft SchOOL een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad waarbij ouders en medewerkers betrokken worden bij de uitvoering van ons onderwijs.

Naast het verzorgen van onderwijs op 20 scholen, zijn bij SchOOL ook de vakgroep bewegingsonderwijs en de logopedisten ondergebracht die voor alle scholen in Lelystad werkzaam zijn.

Belangrijke documenten

Een aantal van onze documenten en regelingen willen wij graag met u delen. Soms zijn wij hier zelfs verplicht toe. 

Ontdek de kracht van verschil!