Veelgestelde vragen

Wij hebben voor u de veel gestelde vragen hieronder uitgewerkt. Staat uw vraag er niet tussen? Mailt u deze dan naar info@stichtingschool.nl
Wat is openbaar onderwijs?
Openbaar onderwijs is toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing en wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting.
Ik heb een klacht. Wat moet ik doen?
Hoewel wij ons best doen om het leerlingen, ouders en andere belanghebbenden tevreden te houden, kan het toch voorkomen dat u het niet eens bent met ons. Heeft dit  betrekking op één van onze scholen, probeert u er dan eerst uit te komen met de school zelf. Lukt dit niet en wilt u een formele klacht indienen, volgt u dan onze klachtenregeling. Deze vindt u op de website bij 'Over SchOOL - Belangrijke documenten'. Het emailadres voor klachten is: klachten@stichtingschool.nl. 
Welke school past bij mijn kind?
Nog in te vullen
Ik wil graag in het primair onderwijs werken. Wat moet ik doen?
Nog in te vullen.
Ik wil graag bij jullie werken. Welke school past bij mij?
Nog in te vullen.

Voorbereid op de wereld van morgen