GMR documenten

Van de vergaderingen tussen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en het College van Bestuur wordt verslag gelegd. Bovendien maakt de GMR een jaarverslag, wat is opgenomen in het jaarverslag van SchOOL (zie de belangrijke documenten).
Hieronder vindt u naast de geldende reglementen ook de vastgestelde notulen vanaf het laatste gepubliceerde jaarverslag.
Wilt u als medewerker of als ouder zelf een vergadering bijwonen, of heeft u een vraag aan de GMR, dan kunt u contact opnemen met de gmr per email: gmrschool@stichtingschool.nl

De huidige bezetting van de GMR is als volgt:

Personele geleding

Edo Oosting                (vz)

Suzanne Duijker          (vice vz)

Nicole van Eijck

Linda Michielsen

Oudergeleding

Bart van Gelder

Miryam Fränkel-Dekker

Marouscha Symor

Claire Soulages

De GMR vergadert ongeveer 1 maal in de zes weken. Vergaderingen zijn publiek toegankelijk. Let op! U kunt als toehoorder niet deelnemen aan de vergadering. Onderstaand de  geplande vergaderingen voor de GMR voor het schooljaar 23-24. 

donderdag 28 september

donderdag 16 november (met de Raad van Toezicht)

donderdag 30 november

maandag 22 januari

donderdag 21 maart (met de Raad van Toezicht)

maandag 25 maart 

dinsdag 21 mei

donderdag 4 juli

 

Medezeggenschapsstatuut

In het medezeggenschapsstatuut zijn o.a. de uitgangspunten voor de inrichting van de GMR, de wijze van informatievoorziening en de faciliteiten vastgelegd.
Downloaden

Medezeggenschapsreglement

In het medezeggenschapsreglement wordt concreet gemaakt wat de GMR in welke situaties doet en hoe de GMR werkt.
Downloaden

agenda 28 september 2023

Downloaden

notulen 29 juni 2023

Downloaden

notulen 30 maart 2023

Downloaden

notulen 23 januari 2023

Downloaden

notulen 24 november 2022

Downloaden

notulen 20 september 2022

Downloaden

notulen 4 juli 2022

Downloaden

notulen 31 maart 2022

Downloaden

notulen 24 januari 2022

Downloaden

notulen 25 november 2021

Downloaden

notulen 22 september 2021

Downloaden

notulen 27 mei 2021

Downloaden

notulen 22 maart 2021

Downloaden

notulen 18 februari 2021

Downloaden

notulen 26 november 2020

Downloaden

notulen 29 september 2020

Downloaden

notulen 4 juni 2020

Downloaden

Notulen 1 april 2020

Downloaden

Notulen 24 februari 2020

Downloaden

Notulen 26 november 2019

Downloaden

Notulen 28 oktober 2019

Downloaden

Notulen 19 september 2019

Downloaden

Notulen 26 juni 2019

Downloaden

Notulen 1 april 2019

Downloaden

Notulen 27 februari 2019

Downloaden

Notulen 15 januari 2019

Downloaden